Gotsa Khikhvi

$36.00
100% Khikhvi

Kvemo Kartli > Georgia

aged in quevri

organic

amber, aromatic, zippy, grippy, savory